UF söker nya aktiva medlemmar


  UF letar alltid efter fler som vill engagera sig inom vår förening och hjälpa till att sprida kunskap om utrikespolitiska frågor! Mer info finns under fliken engagera dig till vänster!

Kallelse till valårsmötet 2014

Den av media | Comments Off on Kallelse till valårsmötet 2014

Hej kära medlemmar,

Den 5/5 klockan 17.15 kommer UF Linköpings valårsmöte att hållas i ACAS i A-huset. Där kommer ny styrelse och valberedning att väljas (man kan skicka in sin ansökan till valberedning@uflinkoping.org till och med måndag 21 april!). Dessutom ska budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår att fastställas.

Motioner till stämman kan skickas in fram till tio dagar före mötet (Enligt 4§ punkt fem: ”Medlemmarna kan när som helst, dock senast 10 dagar före möte, insända motion att behandla på föreningsstämman”).

Det kommer att bjudas på fika!

De kompletta handlingarna kan hämtas nedan:

Dagordning

Verksamhetsberättelse

Motion om stadgeändring gällandes namn

Motion om stadgeändring gällandes medlemskap

Verksamhetsplan 14,15

Nomineringar styrelsen

nominering UFS

Budget för verksamhetsåret 2014

Budgetbilaga

 

Nu är det dags att söka till UF:s styrelse 13/14!

Den av media | Comments Off on Nu är det dags att söka till UF:s styrelse 13/14!

Brinner du för globala frågor? Är du kreativ och drivande? Då kanske just du vill vara med och utveckla en starkt växande förening.

Utrikespolitiska studentföreningen i Linköping startades 2000, och föreningen har sedan dess vuxit till att bli en av Sveriges största utrikespolitiska föreningar. I UF Linköping har man som styrelsemedlem en stor påverkan på hur föreningen kommer att utvecklas i framtiden, och det är även ett utmärkt sätt att få värdefulla erfarenheter.

Om du känner att du skulle vilja bidra till denna förening på bästa sätt, så sök till nästa års styrelse. Vi söker såväl människor med tidigare erfarenhet av föreningar, som människor som är intresserade av utrikespolitik och offentlig debatt!

Posterna nedan är de som finns att söka. Mer information om varje post bifogas med detta utskick. Mer om utskotten kan du läsa här.

Poster att söka:

Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Programansvariga (2 poster)
Aktivitetsansvarig
Kommunikatör
Medlemssekreterare
Reseansvarig
Programassistent
UFS-representant

Skicka in din ansökan till valberedning@uflinkoping.org
Sista anmälningsdag är 25:a April!

Kallelse till extrastämma

Den av media | Comments Off on Kallelse till extrastämma

Ärade medlemmar!

Då en av valberedningens medlemmar tyvärr inte kommer att kunna fullfölja sitt uppdrag, kommer en extra föreningsstämma att hållas för att välja in en ny person. Alla som är intresserade uppmanas härmed att skicka in en ansökan med motivering till varför just du skulle passa i Utrikespolitiska studentföreningens valberedning. Ansökningarna kommer att presenteras inför stämman och därefter kommer stämman att avgöra vem som skall utses.

Stämman kommer att hållas i C3, C-huset, Linköpings Universitet, den 26/3 kl. 19.30

Kallelse till extra föreningsstämma

Den av media | Comments Off on Kallelse till extra föreningsstämma

Med anledning av nyval till posterna som medlemsekreterare och aktivitetsansvarig kommer en extra föreningsstämma att hållas den 22/1 kl 17.15.

Möteshandlingarna, liksom information om plats, kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida sju dagar innan mötet.

Med anledning av nyval till posterna som medlemsekreterare och aktivitetsansvarig kommer en extra föreningsstämma att hållas den 22/1 kl: 17:15.

Möteshandlingarna, liksom information om plats, kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida sju dagar innan mötet

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Datum: 22/1 – 14
Tid: 17.15
Plats: Wallenbergska