UF söker nya aktiva medlemmar


  UF letar alltid efter fler som vill engagera sig inom vår förening och hjälpa till att sprida kunskap om utrikespolitiska frågor! Mer info finns under fliken engagera dig till vänster!

Kallelse till extrainsatt föreningsstämma 2015

Den av media | Comments Off on Kallelse till extrainsatt föreningsstämma 2015
Med anledning av avgående programansvarig  kallas ni till extrainsatt föreningsstämma. Den 27/1 klockan 17.15 kommer UF Linköping att hålla extrainsatt föreningsstämma i R18 i C-huset. Där kommer en ny programansvarig att väljas. Kandidatur till posten görs på plats på stämman och man kan således inte skicka in någon ansökan. Information om posten kan ni hitta här:
http://www.uflinkoping.org/wp-content/uploads/2014/04/Programansvariga-uppdragsansvarig.docx

 Motioner till stämman kan skickas in fram till tio dagar före mötet (Enligt 4§ punkt fem: ”Medlemmarna kan när som helst, dock senast 10 dagar före möte, insända motion att behandla på föreningsstämman”).

Handlingar till stämman:

 • Proposition
 • Dagordning
 • Det kommer att bjudas på fika, välkomna!

  Kallelse till höststämma

  Den av media | Comments Off on Kallelse till höststämma

  Härmed kallas ni till UF Linköpings höststämma söndagen den 19 oktober kl 10 i salen ACAS. Vid detta möte ska det bland annat beslutas om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen samt val av ny revisor.

  Som medlem har du rätt att motionera till stämman. Motioner skickas till styrelsen@uflinkoping.org t o m den 9 oktober. Motioner insända efter detta datum kommer inte att behandlas vid mötet.

  Samtliga handlingar inför stämman kommer från och med den 12 oktober att finnas tillgängliga i UF Linköpings kontor “Uffe” samt på föreningens hemsida, uflinkoping.org.

  Höststämman kommer att behandla följande punkter:
  Stämmans öppnande
  Val av mötesordförande och mötessekreterare
  Val av justeringspersoner tillika rösträknare
  Fastställande av dagordning
  Fastställande av röstlängd
  Föreningsstämmans behöriga utlysande
  Adjungeringar
  Verksamhetsberättelse från föregående verksamhetsår
  Fastställande av balansräkning samt resultaträkning från föregående verksamhetsår
  Revisionsberättelse
  Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
  Val av revisor samt en revisorssuppleant
  Motioner
  Övriga frågor
  Stämmans avslutande

  Vid frågor är ni välkomna att höra av er till orforande@uflinkoping.org

  Vill man söka posten som föreningens revisor är man välkommen att skicka sin ansökan till valberedning@utlinkoping.org. Sista ansökningsdag är den 5 oktober.

  UF-Linköping söker revisor

  Den av media | Comments Off on UF-Linköping söker revisor

  Ett nytt läsår har börjat och UF Linköping letar nu efter
  en ny revisor för år 2015.

  Skaffa dig bra erfarenheter och goda referenser inför
  framtiden. Vi söker någon som har kunskaper inom
  redovisning och ekonomi vi vill gärna att du behärskar
  redovisningsprogrammet Visma SPCS. Du kommer
  fungera som våra medlemmars ombud och granskaföreningens räkenskaper.

  Skicka in din ansökan senast den 5:e oktober

  till: valberedning@uflinkoping.org

  Förlängd ansökningsperiod

  Den av media | Comments Off on Förlängd ansökningsperiod

  Hann du inte ansöka till styrelsen 14/15?

  Oroa dig inte, vi förlänger ansökningstiden till och med fredag den 25/4!

  Klicka här för mer information