UF söker nya aktiva medlemmar


  UF letar alltid efter fler som vill engagera sig inom vår förening och hjälpa till att sprida kunskap om utrikespolitiska frågor! Mer info finns under fliken engagera dig till vänster!

Get involved!

Den av media | Comments Off on Get involved!

UF Linköping söker nya medlemmar till våra utskott! Som medlem i ett utskott får du möjlighet att jobba med utrikespolitiska frågor och lära känna organisationen. UF Linköping har fyra utskott:
-Programutskottet, som sysslar med att organisera föreläsningar.
-Aktivitetsutskottet, som ordnar event för medlemmarna, till exempel pubkvällar, sittningar med mera.
-Medieutskottet, som jobbar med marknadsföring och medieproduktion.
-Reseutskottet, som hjälper till att arrangera UF Linköpings årliga resa.

Vill du veta mer? Kom på vårt infomöte!

Tisdagen 22e september i Skrivsalen, 15-18. Vi bjuder på fika!

 

—-

The Student Association of Foreing Affairs is looking for active members for our committees! As a committee member, you’ll work with matters related to foreign affairs and get to know the organization. We have four committees:

-The Lecture Organizing Committee, which organizes the lectures.
-The Events Committee, which organizes events for or members.
-The Marketing Committee, which works with marketing and content production.
-The Travel Committee, which helps with arranging our yearly trip.

Do you want more information? Join our Get Involved Meeting!

Tuesday September 22nd in Skrivsalen, 15-18. We have fika!

Höstnyheter 2015

Den av media | Comments Off on Höstnyheter 2015

Då var det dags, höstterminen 2015 är igång, och det innebär nya föreläsningar från och med nästa vecka. Vi i styrelsen 15/16 är nu i full färd med att planera höstens aktiviteter. Just nu har vi träffat nya studenter under nolle-p, och vi kommer finnas med på Kalasmottagningen, vilket är jättekul!

 

Henrik, Magnus och Ludvig representerar UF Linköping på en campusvandring.

Vi börjar höstens serie med föreläsningar med Anders Wijkman som föreläser om klimatförändringar och Sveriges miljömål för 2050. Vidare kommer vi ha gäster som Jan Öberg, Ingmar Oldberg och Charlotte Petri Gornitzka, håll utkik efter mer information om de här föreläsningarna. Vår lista på föreläsningar kommer uppdateras under terminens gång, vi kommer ha minst en föreläsning i veckan. Vi tar tacksamt emot idéer och önskemål om teman eller föreläsare! Skicka ett mail till våra programansvariga med din idé!

Något annat som är aktuellt för oss nu är att vi söker utskottsmedlemmar till våra fyra utskott – klicka på engagera dig i menyn till vänster om du vill ha mer information redan nu. Som utskottsmedlem får du jobba nära styrelsen med olika projekt inom ramen för vår organisation.

 

 

 

Ny styrelse för verksamhetsåret 15/16

Den av media | Comments Off on Ny styrelse för verksamhetsåret 15/16

Igår röstades en ny styrelse in för verksamhetsåret 15/16!

Grattis till:

Ordförande: Philip Hedberg Avelind
Vice Ordförande: Sofia Olsson
Kassör: Carl Adam Palm Lamerstedt
Programansvariga: Ludde Landberg, Sara Ekström, Irma Hamzic och Staffan Åkesson
Aktivitetsansvarig: Henrik Karlsson
Reseansvarig: Ilya Kits
Medlemssekreterare: Jens Gottfredsson
Kommunikatör: Hugo Samuelsson
UFS-Representant: Magnus Claesson

Kallelse till vårens föreningsstämma

Den av media | Comments Off on Kallelse till vårens föreningsstämma

Kära medlemmar,

Härmed kallas ni till UF Linköpings vårmöte, vilken är vårens föreningsstämma.
Vårmötet äger rum i ACAS (A-huset) måndagen den 11 maj kl 17.15.
Bland annat kommer en ny styrelse att väljas och budget att klubbas.

Möjlighet finns att på plats motkandidera till samtliga styrelseposter.
Information om styrelseposterna hittar ni här:
http://www.uflinkoping.org/?p=4297

Alla medlemmar äger rätt att motionera till föreningsstämman fram till 10 dagar innan möte.
Motioner ska således vara insända senast den 1 maj. Motioner skickas till:
ordforande@uflinkoping.org

Handlingar

Dagordning
Budgetförslag
Budgetbilaga
Förslag på Verksamhetsplan
Förslag medlemsavgift 
Styrelsenomineringar
Nomineringar till  valberedning 
Motion om stadgeändring

På mötet kommer det att bjudas på förtäring.

Med vänliga hälsningar,
Styrelsen 14/15 genom
Martina Johansson, ordförande.