UF söker nya aktiva medlemmar


  UF letar alltid efter fler som vill engagera sig inom vår förening och hjälpa till att sprida kunskap om utrikespolitiska frågor! Mer info finns under fliken engagera dig till vänster!

UF Linköping at the US embassy in Sweden

Den av media | Comments Off on UF Linköping at the US embassy in Sweden

Yesterday UF met with American ambassador Azita Raji at her residence in Stockholm. We are all honoured by the invitation and the opportunity.

Föreläsning med Kai Eide

Den av media | Comments Off on Föreläsning med Kai Eide

Thursday September 8th the ambassador of Norway to Sweden, Kai Eide, will visit us to talk about terrorism.

As this is the first lecture of the semester there will be free entry and no membership required. The lecture will be in English.

Terrorism is a major threat to many states in the globalized world. The ambassador of Norway to Sweden, Kai Eide, has previously served in high ranking positions in both the UN and NATO handling matters of international security. He will talk about this issue and the difficulties of fighting against terrorism.

Time: 15:15 – 17:00

Place: C2

SÖK UF LiU!

Den av media | Comments Off on SÖK UF LiU!

UF LiU söker nu ytterligare styrelsemedlemmar till våran ideella förening inför det påbörjade läsåret. Vi är en förening som jobbar för att sprida kunskap och insikt om händelserna som sker runtomkring oss i världen. Mer information om de positioner som ska förstärkas kommer nedan.

UFS representant

UFS-representanten är UF LiUs representant i UFS (sverige) medlemsförbund och även UFS representant hos UF LiU. UFS representanten är den primära länken och sköter kontakten mellan de två föreningarna.

Akivitetsansvarig

Aktivitetsansvarig anordnar aktiviteter utöver föreläsningar och resor. Syftet är både att skapa en bra stämning i föreningen och att sprida kunskap om utrikespolitiska frågor. Detta görs genom sociala aktiviteter och aktiviteter knutna till föreningens övriga verksamhet. Som aktivitetsansvarig ansvarar du för att anordna sociala aktiviteter för våra medlemmar. Detta innefattar både aktiviteter exklusivt för föreningens aktiva medlemmar, samt öppna aktiviteter för alla föreningens medlemmar. Aktiviteterna kan variera från debattkvällar till filmkvällar och annat som aktivitetsansvarig tillsammans med utskottet kan hitta på. Varje år sker några större aktiviteter i föreningens regi. Exempel på detta är pubar och sittningar. Det är de aktivitetsansvariga som ansvarar för att planera och genomföra dessa aktiviteter.

Vice ordförande

Vice ordförande bistår ordföranden i dennes arbete och ersätter ordföranden vid behov. För att kunna bistå ordföranden är det av stor vikt att även vice ordföranden har en god helhetsbild över organisationen och dess verksamhet. Som vice ordförande är du även bidragsansvarig och säkerhetsansvarig. Vice ordföranden är ordförandens högra hand och skall agera avlastare för ordföranden. Detta innebär att vice ordföranden skall stödja ordföranden i ledningen av föreningen och styrelsen.

Kommunikatör

Kommunikatören har huvudansvar för föreningens marknadsföring där marknadskanalerna är hemsida, profiler på sociala medier och egenproducerat material. Kommunikatören är även ansvarig för att skriva, fota eller filma för föreningens räkning. Kommunikatören ansvarar för att distribuera och utforma föreningens marknadsföring. Detta innebär att ansvaret även innefattar redigering och förbättring av texter som skickas till tryck. Föreningens marknadsföring består främst av affischer, flyers och sociala medier samt att kontakta press vid behov.

Kassör

Kassören ansvarar för föreningens ekonomi. Detta innefattar löpande bokföring, redovisning, deklaration, budgetering samt inköp. Kassören ansvarar för att föreningens kassor är i ordning och att fakturor betalas in. Kassören ansvarar för att administrera föreningens ekonomi vilket bland annat inkluderar att sköta den löpande bokföringen, ansvara för bokslutet, kassahantering etc. Kassören ansvarar för att föreningens inköp sker i linje med föreningens syfte och ändamål samt att de ryms inom budget.

Allmänna riktlinjer för styrelseledamot

Varje styrelseledamot ska:

  • Arbeta för föreningens syfte och ändamål.
  • Delta på föreläsningar och aktiviteter i mån av tid och förmåga.
  • Delta aktivt i det gemensamma styrelsearbetet.
  • På ett positivt och ansvarsfullt sätt representera föreningen utåt.
  • Arbeta aktivt för föreningens utvecklande.
  • Delta i föreningens marknadsföring och medlemsrekrytering.

Tveka inte att kontakta någon av oss i styrelsen via mail eller genom att svänga förbi vårat föreningsrum Uffe i kårallen oavsett anledning.

UF Linköpings vårstämma 12/5-2016

Den av media | Comments Off on UF Linköpings vårstämma 12/5-2016

Den 12e Maj, kl17:30, i TEMCAS (Temahuset) startar UF Linköpings Vårstämma. Under stämman kommer den nya verksamhetsplanen klubbas igenom, en styrelse kommer att bli invald samt hantera eventuella motioner från medlemmarna m.m. Här kan ni läsa valberedningens Nomineringstexter till styrelsen 16/17!
Har ni intresse av att kandidera till en styrelsepost under mötet välkomnas det (ingen formell ansökan behöver skickas till valberedningen) och om ni önskar lägga till en motion på dagordningen får ni mer än gärna skicka den till Ordforande@uflinkoping.org