UF söker nya aktiva medlemmar


  UF letar alltid efter fler som vill engagera sig inom vår förening och hjälpa till att sprida kunskap om utrikespolitiska frågor! Mer info finns under fliken engagera dig till vänster!

Kallelse för Höststämma 13/11

Den av media | Comments Off on Kallelse för Höststämma 13/11

UF Linköping välkomnar alla medlemmar till höststämman. Ett utmärkt tillfälle att se bakom kullisterna vad vi i UF gör förutom föreläsningar.
Vi kommer under mötet att behandla verksamhetsberättelse från förgående  verksamhetsår, fastställande av balansräkning samt resultaträkning från föregående verksamhetsår. Redovisning av revisionsberättelse, Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen,  val av revisor samt en revisorssuppleant och motioner.

Som medlem så är du berättigad rösträtt och har även rätt till att skicka in motioner. Motioner skall vara tillhandahållna senast 10 dagar innan mötet och de skickas tillordforande@uflinkoping.org

Föredragningslistan till stämman, med tillhörande handlingar kommer att finnas tillgängligt 7 dagar innan mötet.

Söndag, 13 oktober
13.15
ACAS, A-huset

UF Linköping söker revisor

Den av media | Comments Off on UF Linköping söker revisor

Ett nytt läsår har börjat och UF Linköping letar nu efter en ny revisor för år 2014.

Skaffa dig bra erfarenheter och goda referenser inför framtiden. Vi söker någon som har kunskaper inom redovisning och ekonomi vi vill gärna att du behärskar redovisningsprogrammet Visma SPCS. Du kommer fungera som våra medlemmars ombud och granska föreningens räkenskaper.

Skicka in din ansökan senast den 25:e September till: valberedning@uflinkoping.org

UF söker aktiva medlemmar inför det nya läsåret!

Den av media | Comments Off on UF söker aktiva medlemmar inför det nya läsåret!

Utrikespolitiska Studentföreningen rekryterar nu mer medlemmar till sina utskott! Här kan du även läsa om de diverse utskotten vi har och vad de gör. Om du tycker något låter intressant så tar vi gärna emot ett mail eller så kan du alltid besöka vårt rum som ligger på marknivå i Kårallen som varje vardag har en lunchvakt (kl 12-13). Vi tar gärna emot besökare i vårt rum som vi kan diskutera med och möjligtvis få in i UF.

Att vara med i UF ger dig inte bara erfarenhet av att vara med i en förening, det ger dig även bra kontakter i form av föreläsare och experter samt lär du dig även mycket om utrikespolitik. Här kan man kolla igenom våra evenemang vi hade förra året. Där finner man “China as an economic and political superpower” med föreläsaren Tony Fang (Professor på Stockholms Universitet) samt många andra otroligt spännande och lärosamma föreläsningar.

Vi hoppas att vi ser er när föreläsningarna drar igång om inte dessförinnan!

____

 

The Foreign Political Student Association is now recruiting more members to their committees. Here you can also read about the committees we have and what they do. If you find anything interesting we’d love to hear from you by mail or you could come visit us at our room which is on the ground floor in Kårallen, where we every weekday have a lunch guard (12-13 o’clock). We love having visitors come to our room to discuss and perhaps join UF.

 

Being a member of UF doesn’t only give you experience of being in an association, it also gives you good contacts, in the shape of lecturers and experts, and you also get to learn a lot about foreign politics. Here you can view the events we had last year. There you’ll find “China as an economic and political superpower” with the lecturer Tony Fang (Professor at Stockholm University) and many other exciting and educational lectures.

We hope to see you when the lectures start if not before that!

 

Inför vårstämman

Den av media | Comments Off on Inför vårstämman

Här finner ni dokumenten inför vårstämman:

Budgetbilaga 13/14

Budgetförslag 13/14

Förslag på verksamhetsplan 13/14

Nominering, UFS-representant

Nomineringar, styrelsen 13/14