Om UF Linköping

UF Linköping är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening vid Linköpings Universitet som syftar till att belysa och öka intresset för utrikespolitiska, internationella och globala frågor. Föreningen grundades år 2000 och har sedan dess med god uppslutning arrangerat regelbundna föredrag och debattkvällar. Allt sedan grundandet har föreningen haft en stadig tillväxt vad gäller verksamheten, medlemsantalet och ekonomin.

Föreningen som sådan har ingen aktiv opinionsbildande funktion och tar således inte ställning i politiska frågor utan verkar istället som ett forum för utrikespolitik med avsikt att rymma en bred politisk uppfattning kring ämnet. Ämnet utrikespolitik är givetvis väldigt stort och inom detta försöker vi rymma saker som fred och säkerhet, internationell samverkan, utvecklingsfrågor, demokrati, biståndsarbete, internationell ekonomi, mänskliga rättigheter, miljöfrågor och mycket annat.

Både studenter och personer utan anknytning till universitetet är välkomna att teckna medlemskap och delta i våra aktiviteter.

Till största del består UF Linköpings verksamhet av föreläsningsverksamhet. Föreläsningar hålls oftast under lunch (kl 12-13), då bjuder vi även på lunch till de första besökarna. Inbjudna talare är alltifrån beslutsfattare, diplomater och journalister till officerare, författare och forskare från hela landet.

För att delta på UF Linköpings verksamhet behöver du vara medlem i föreningen. Medlemskap kostar 50 kr och är giltigt under ett kalenderår, januari till december. Medlemskap kan köpas i dörren vid varje anordnat event.

Som medlem i föreningen får du tillgång till:
Alla föreläsningar
Anordnade resor
Medlemsevent
Konvent anordnade av Sverigeförbundet och mycket mer…

 

UF Linköping har sitt kontor i Kårallen, Linköpings Universitets kårhus, på universitetsområdet vilken hålls öppen för medlemmar måndagar och torsdagar under lunchtid, 12-13.

Föreningen anordnar också utlandsresor för sina medlemmar med diverse besök på olika IGO:s, NGO:s och andra myndigheter och organisationer av intresse.

UF Linköping är medlem i Utrikespolitiska förbundet Sverige, som är ett nationellt förbund för samtliga utrikespolitiska föreningar i Sverige. UF Sverige är i sin tur medlem i LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.


Välkommen som medlem i föreningen!