UF söker aktiva medlemmar inför det nya läsåret!

Utrikespolitiska Studentföreningen rekryterar nu mer medlemmar till sina utskott! Här kan du även läsa om de diverse utskotten vi har och vad de gör. Om du tycker något låter intressant så tar vi gärna emot ett mail eller så kan du alltid besöka vårt rum som ligger på marknivå i Kårallen som varje vardag har en lunchvakt (kl 12-13). Vi tar gärna emot besökare i vårt rum som vi kan diskutera med och möjligtvis få in i UF.

Att vara med i UF ger dig inte bara erfarenhet av att vara med i en förening, det ger dig även bra kontakter i form av föreläsare och experter samt lär du dig även mycket om utrikespolitik. Här kan man kolla igenom våra evenemang vi hade förra året. Där finner man “China as an economic and political superpower” med föreläsaren Tony Fang (Professor på Stockholms Universitet) samt många andra otroligt spännande och lärosamma föreläsningar.

Vi hoppas att vi ser er när föreläsningarna drar igång om inte dessförinnan!

____

 

The Foreign Political Student Association is now recruiting more members to their committees. Here you can also read about the committees we have and what they do. If you find anything interesting we’d love to hear from you by mail or you could come visit us at our room which is on the ground floor in Kårallen, where we every weekday have a lunch guard (12-13 o’clock). We love having visitors come to our room to discuss and perhaps join UF.

 

Being a member of UF doesn’t only give you experience of being in an association, it also gives you good contacts, in the shape of lecturers and experts, and you also get to learn a lot about foreign politics. Here you can view the events we had last year. There you’ll find “China as an economic and political superpower” with the lecturer Tony Fang (Professor at Stockholm University) and many other exciting and educational lectures.

We hope to see you when the lectures start if not before that!

 

Den av media

Comments are closed.